Turystyka.rze.pl

Szlakiem architektury drewnianej

Teren województwa podkarpackiego przez wieki był obszarem wzajemnego przenikania kultur i religii wielu narodów. Owocem tej mieszanki kulturowej jest dziedzictwo w postaci starożytnych grodzisk, licznych zabytków architektury, strojów i obyczajów. Wpisane w pejzaż miast, miasteczek i wiosek kościoły, cerkwie, synagogi, pałace, zamki i dwory, karczmy, zabytkowe zespoły urbanistyczne, przydrożne kapliczki, świadczą o bogactwie architektury, historii i kultury. Tworzą one "Szlak architektury drewnianej".


Cerkiew w Czerteży.

Ikona z ikonostasu z Poździaża w skansenie w Sanoku.

Unikatowa drewniana zabudowa małych miasteczek i wiosek południowej części województwa podkarpackiego zachowała się dzięki odmienności warunków gospodarczych i naturalnych tego regionu. Świadczą o tym chociażby stuletnie zespoły zabudowy uzdrowiskowej w Rymanowie czy Iwoniczu, łemkowskie cerkiewki w Komańczy, Uluczu, i drewniane kościółki w Haczowie, Humniskach, Bliznem, Domaradzu. Zmierzając "Szlakiem architektury drewnianej" można napotkać liczne skanseny, m.in. w Kolbuszowej i Markowej oraz Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku z ok. 100 zabytkami architektury drewnianej obejmującej cztery grupy etniczne: Dolinian, Pogórzan, Łemków i Bojków.


Rymanów Zdrój.

Iwonicz Zdrój.

Burzliwe dzieje podkarpackiego już od najdawniejszych czasów powodowały wzajemne przenikanie się kultur wschodu i zachodu Europy. Owocem tej różnorodności kulturowej jest dziedzictwo w postaci starożytnych grodzisk, licznych zabytków architektury, strojów i obyczajów. Najcenniejszymi zabytkami są charakterystyczne dla regionu cerkwie i kościoły, szczególnie drewniane, jak choćby w Równi, Bliznom, Haczowie, najstarsze w świecie szyby naftowe w skansenie w Bóbrce, zespoły urbanistyczne miast Krosna, Rzeszowa, Sanoka, Jarosławia, Przemyśla. Interesujące są obiekty świadczące o najdawniejszych czasach regionu - grodzisko w Trzcinicy koło Jasła zwane Karpacką Troją, czy zespół grodzisk w Trepczy koło Sanoka.


Kościół z XVII w. w skansenie w Sanoku.

Jedna z największych atrakcji turystycznych "Szlaku architektury drewnianej" - skansen w Sanoku

Kultura ludowa jest wciąż obecna w twórczości współczesnych artystów, malarzy i rzeźbiarzy oraz artystów rzemiosł, np. wikliniarstwa, hafciarstwa, koronkarstwa.Liczne kapele i zespoły ludowe kultywują obrzędy, tańce i pieśni Podkarpacia. Swoistym świętem ludowej tradycji tych ziem jest organizowany co 3-4 lata w Rzeszowie Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych.

Medynia Głogowska - figurki artystki ludowej Władysławy Prucnal