Turystyka.rze.pl

W dolinie Sanu i Wisłoka

Biorące swój początek w górach największe rzeki południowo-wschodniej Polski - San i Wisłok - są aortą ziem województwa podkarpackiego. Kiedyś rzeki spławne skupiające wzdłuż swych brzegów ludzi - dziś stwarzające wciąż oazę dla wielu gatunków ptactwa, rzadko na innych terenach występującej zwierzyny oraz dla wielu okazów flory.


San koło Ulcza.

Turystyka rowerowa w dolinie Wisłoka.

Podróżując wzdłuż Sanu spotkać można lisy, rysie i jelenie, czaple i myszołowy mające swe stanowiska m.in. na terenie urokliwych parków krajobrazowych. Jednym z nich jest Park Krajobrazowy Gór Słonych, gdzie nurt Sanu łagodnieje, by zakolami, omijając wsie i miasta z historyczną przeszłością, wpłynąć na teren Pogórza Przemyskiego. Warto zatrzymać się w Nozdrzcu, Bachórzu, Dubiecku chociażby przez pamięć dla Aleksandra Fredry czy biskupa Ignacego Krasickiego, a następnie w Krasiczynie i Przemyślu. By oddać hołd przyrodzie doliny Sanu koniecznie zajrzeć trzeba do Bolestraszyc gdzie wokół dawnego dworu malarza Piotra Michałowskiego rozpościera się arboretum - wspaniały ogród z ponad dwoma tysiącami rzadkich gatunków drzew i krzewów.


Ruiny zamku w Odrzykoniu oraz rezerwat Prządki w Czarnorzekach

Po "zaliczeniu" turystycznej atrakcji - podróży kolejką wąskotorową z Przeworska do Dynowa z najdłuższym w Polsce tunelem kolei wąskotorowej liczącym 602 m - musimy powrócić w dolinę Sanu, by dotrzeć do Leżajska skąd już blisko do przysiółka Woli Żarczyckiej - Kołaczni, gdzie znajduje się jedyne w Polsce stanowisko azalii pontyńskiej. Nie mniej atrakcji czeka turystę zmierzającego doliną Wisłoka. Główną atrakcją będzie pobyt w Carnorzekco - Strzyżowskim Parku Krajobrazowym oraz w samym Rzeszowie, gdzie nad brzegami Wisłoka wyznaczona została ścieżka przyrodnicza znanego botanika im. Władysława Szafera.

Synagoga i kirkut w Lesku