Turystyka.rze.pl

Informator turystyczny województwa podkarpackiego

     Województwo podkarpackie leży w południowo- wschodniej części Polski. Od południa teren województwa zamyka granica państwowa ze Słowacją i w części z Ukrainą, a od wschodu z Ukrainą. Od zachodu do północy sąsiaduje kolejno z województwami: małopolskim, świętokrzyskim i lubelskim.

Tereny Podkarpackiego są zróżnicowane fizjograficznie - od pokrytej lasami Kotliny Sandomierskiej, poprzez łagodne wzniesienia Pogórza Strzyżowskiego, Dynowskiego i Przemyskiego, a na górskich pasmach Beskidu Niskiego i Bieszczadów kończąc. Podobnie też kształtują się rejony klimatyczne: od nizinnego, poprzez podgórski, aż do górskiego.
     Bogactwem regionu jest bujna, obfita we florę i faunę przyroda. Około 35 % powierzchni województwa pokrywają lasy. Są one pamiątką po Puszczy Sandomierskiej, Solskiej oraz wzbogacają parki narodowe: Bieszczadzki i Magurski, a także 10 parków krajobrazowych. O wartości walorów przyrodniczych regionu świadczy fakt uznania przez UNESCO znacznego terytorium Bieszczadów, za składową Światowego Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie". Wśród fauny regionu występują m.in. jelenie, dziki, rysie, niedźwiedzie, żubry, a także liczna populacja wilków. W województwie występują źródła wód mineralnych. W połączeniu z czystym powietrzem i korzystnym mikroklimatem, sprzyja to lecznictwu uzdrowiskowemu w Iwoniczu, Rymanowie, Polańczyku i Horyńcu Zdroju.

Ziemie województwa przez wieki były obszarem styku narodów, kultur i religii. Stąd wywodzi się niepowtarzalna barwa i różnorodność dziedzictwa kulturowego regionu. Wpisane w pejzaż miast, miasteczek i wsi kościoły, kościółki, cerkwie i synagogi, pałace, zamki i dwory, zabytkowe zespoły urbanistyczne, przydrożne kapliczki - świadczą o bogactwie architektury i urodzie tego zakątka Polski. Renesansowe zamki w Baranowie Sandomierskim i Krasiczynie należą do najcenniejszych zabytków tej epoki w Polsce. Wnętrza zamkowe, jeden z najlepszych zbiorów powozów w Europie, kolekcja sztuki cerkiewnej oraz synagoga o unikatowym wystroju, to atrakcje turystyczne Łańcuta. Polecamy zwiedzenie pięknie położonego nad Sanem Przemyśla, oraz zabytkowych układów urbanistycznych Jarosławia, Krosna, Przeworska i Rzeszowa. Skanseny budownictwa wiejskiego w Sanoku i Kolbuszowej oczarują pięknem drewnianych chałup i innych obiektów dawnego krajobrazu wsi regionu. W województwie są znane sanktuaria w Kalwarii Pacławskiej, Starej Wsi, Leżajsku, Borku Starym, Dębowcu i inne, które mogą stać się celem wizyt o programach religijno-pielgrzymkowych.

Dobra infrastruktura turystyczna (szlaki turystyki pieszej, rowerowej, konnej oraz wodnej zachęcają do uprawiania turystyki kwalifikowanej. Przyjemny wypoczynek zapewnią liczne ośrodki wypoczynkowe, rozwinięta sieć gospodarstw agroturystycznych oraz infrastruktura rekreacyjno-sportowa.

Serdecznie zapraszamy.